Daglig renhold / Ukentlig vask

Bedrift
- Vi utfører det daglige renholdet på en lang rekke store, mellomstore og små bedrifter i Fjellregionen. Det gjøres med høyst forskjellige frekvenser, alt avhengig av type bedrift, lokaler og renholdsbehov.

Privat
- Vi har flere privatkunder med fast oppdrag. Mest vanlig er rengjøringshjelp hver 14. dag, men vi har også kunder som vil ha vår assistanse en gang i uken eller en gang i måneden.

Rundvask

Bedrift
- Inngangsparti, spiserom, garderobe og toaletter, kontorer og korridorer rundvaskes gjerne annet hvert år.
- Rundvasken omfatter vask av tak og vegger, inn-og utvendig vindusvask, rengjøring av ventiler og lamper/lampeskjermer.
- Skuring og polish/voksing av gulv er også noe mange ønsker å få gjennomført minst en gang i året, slik at bedriftens lokaler framstår som friske, representative og nyoppussede.

Privat
- Hele hus og leiligheter og/eller deler av disse.
- Rundvasken omfatter vask av tak og vegger, inn-og utvendig vindusvask, rengjøring av ventiler og lamper/lampeskjermer. Kjøkken og bad/toalett/vaskerom er rom som tiltrekker seg bakterier og smuss, og som trenger spesiell oppmerksomhet.

Byggrengjøring

Røros Rengjøringsbyrå har mange års erfaring i alle typer av byggrenhold, fra store idrettshaller til fabrikkbygninger, eneboliger, leiligheter, hytter og uthus!

Vi samarbeider med de største og mest velrennomerte entrepenørene i Fjellregionen.

Selv små tilbygg og innredningsendringer kan gi små støvpartikler som igjen kan forverre arbeidsmiljøet og gi plager og sykdomsfravær.

Brann og vannskadesanering

Røros Rengjøringsbyrå har i mange år blitt betrodd oppdrag fra landets ledende forsikringsselskap med å taksere skader, utføre skadebegrensende tiltak og gjennomføre skadesaneringen.

Det har gitt oss en solid erfaring innen dette arbeidsfeltet, noe som også vil komme til nytte for bedrifter og/eller privatpersoner som ønsker tilsvarende oppdrag utført. Det er jo ikke alle skader som forsikringen dekker.

Luktfjerning

Det er ikke bare produksjonsbedrifter som ofte er plaget av sjenerende lukt, men det kan også oppstå i kontormiljøer og på serveringssteder.

Vi kan tilby produkter som luktabsorberende svamp, og i mer alvorlige tilfeller foreta rensing ved hjelp av ozon.

Luktpartikler absorberes av svampen som virker inntil to måneder, men i de fleste tilfeller vil luktpartiklene være borte etter en ukes tid, forutsatt at luktkilden er fjernet.

Ozonbehandling foretas mekanisk med spesialutstyr og forutsetter at lokalet er tømt og spesielle restriksjoner iverksettes. Planter og kjæledyr må også fjernes. Bildekk må fjernes fra garasjer. Lokalet fylles med ozon som dreper luktpartikler. Resultatet kan sammenliknes med det som skjer i naturen når det lyner og tordner. Luften virker da klar og ren etterpå, og det er noe av den samme kjemiske prosessen som har foregått.

Gavevask

Bedrift
- Dette er virkelig et frynsegode eller en bonus/påskjønnelse som vil bli satt stor pris på!

Privat
-Det blir stadig mer populært venner og familie i mellom å gi et gavekort, enten på helgevask eller på rundvask som vil være en virkelig storstilt presang!

Utleie av matter og mopper

Vi kan spesialtilpasse matter til alle typer vindfang/inngangspartier og har flere års erfaring med matter og renhold av tilhørende lokaler i mange ulike bransjer, og finner gode løsninger sammen med våre kunder.

Vårt mål er å optimalisere ditt behov for matter og byttefrekvens. Ikke for mye, ikke for lite.

Nærings-og nytelsesmiddelindustri og serveringssteder

Røros Rengjøringsbyrå utfører det daglige renholdet for flere bedrifter som produserer og/eller serverer mat og drikkevarer. Vi er godt kjent med Mattilsynets krav og pålegg, og hjelper gjerne din bedrift å overholde disse strenge kravene.

Teppe og møbelrens er spesielt etterspurt av denne bransjen, noe vi er spesialutstyrt for å håndtere. Tepperens frigjør ofte lukt og bakterier og med stor fordel kan luktabsorberende svamper settes ut i lokalet.

Personvern