OM OSS


Røros Rengjøringsbyrå er godt voksen. Vi har vært i bransjen siden 1972, og nestor Per Almåsstø (tlf 404 13 561) har vært i firmaet siden 1986.

Per har vært eier av firmaet fra 1. juli 1988 og samme dato startet renholdsleder Elin Kjerpeseth i Røros Rengjøringsbyrå.

Røros Rengjøringsbyrå treffer du ellers på tlf 72 41 26 26 eller e-post: post@rorosren.no

Røros Rengjøringsbyrå har rundt 30 ansatte, som til sammen utgjør ca 18 årsverk. Vi konsentrerer oss om å levere våre tjenester i Fjellregionen og har kunder fra Støren i nord til Folldal/Hanestad i sør. Bedriften har i tillegg til lang levetid, sterk ryggrad med god soliditet og likviditet. Vi holder til i eget eiet lokale på Autotomta nær Røros sentrum.