BEDRIFT

ArbeidsmiljøDaglig renholdRundvaskByggrengjøringNærings- ognytelsesmiddelindustri og serveringssteder •Brann og vannskadesaneringLuktfjerningGavevask ansatteUtleie av matter og mopperNoen av våre renholdere i sving på Domussenteret på Røros: Nerija, Karolina og Daiva

Arbeidsmiljø

De fleste bedrifter i Norge er de siste årene blitt mer og mer bevisst på betydningen av et godt arbeidsmiljø. Det er ofte avgjørende for å vinne fram i konkurransen på markedet over tid.

Profesjonelt utført renhold vil hjelpe din bedrift til å:

Bedriftene i Norge er også lovpålagt gjennom Arbeidsmiljøloven å gjennomføre HMS-arbeid med internkontroll. (HMS = Helse, Miljø og Sikkerhet)

Daglig renhold

Røros Rengjøringsbyrå utfører det daglige renholdet på en lang rekke store, mellomstore og små bedrifter i Fjellregionen. Det gjøres med høyst forskjellige frekvenser, alt avhengig av type bedrift, lokaler og renholdsbehov. 

Røros Rengjøringsbyrå stiller høye krav til medarbeiderne som skal utføre et profesjonelt renhold og våre renholdere blir gitt en grundig opplæring. Det underbygger den merkevaren vi har bygget opp gjennom mange år med kvalitetsfyllt renhold i vår region.

Vi har 24 års erfaring med oppsett av renholdsplan, så kontakt oss gjerne nærmere på tlf 72 41 26 26 for en gjennomgang av din bedrift med påfølgende tilbud fra oss.

Rundvask

Røros Rengjøringsbyrå har ofte årlige oppdrag med rundvask av inngangsparti, spiserom, garderobe og toaletter, mens kontorer og korridorer gjerne rundvaskes annet hvert år.

Rundvasken omfatter vask av tak og vegger, inn-og utvendig vindusvask, rengjøring av ventiler og lamper/lampeskjermer.

Skuring og polish/voksing av gulv er også noe mange ønsker å få gjennomført minst en gang i året, slik at bedriftens lokaler framstår som friske, representative og nyoppussede.

Kontakt oss på tlf 72 41 26 26 for gjennomgang av dine lokaler og pristilbud på rundvask.

Byggrengjøring

Røros Rengjøringsbyrå har mange års erfaring i alle typer av byggrenhold, fra store idrettshaller til fabrikkbygninger, eneboliger, leiligheter, hytter og uthus!

Vi samarbeider med de største og mest velrennomerte entrepenørene i Fjellregionen.

Selv små tilbygg og innredningsendringer kan gi små støvpartikler som igjen kan forverre arbeidsmiljøet og gi plager og sykdomsfravær.

Kontakt oss på tlf 72 41 26 26 for befaring og pristilbud på et hvert byggerengjøringsoppdrag.

Nærings- og nytelsesmiddelindustri og Serveringssteder

Røros Rengjøringsbyrå utfører det daglige renholdet for flere bedrifter som produserer og/eller serverer mat og drikkevarer. Vi er godt kjent med Mattilsynets krav og pålegg, og hjelper gjerne din bedrift å overholde disse strenge kravene.

Irena og allen (på gulvvaskemaskin) foran meny på domussenteret

Teppe og møbelrens er spesielt etterspurt av denne bransjen, noe vi er spesialutstyrt for å håndtere. Tepperens frigjør ofte lukt og bakterier og med stor fordel kan luktabsorberende svamper settes ut i lokalet. Se luktfjerning.

Ta gjerne kontakt med oss for å drøfte ditt renholdsbehov på tlf 72 41 26 26, enten det dreier seg om daglig renhold, rundvask eller andre behov.

Brann og vannskadesanering

Røros Rengjøringsbyrå har i mange år blitt betrodd oppdrag fra landets ledende forsikringsselskap med å taksere skader, utføre skadebegrensende tiltak og gjennomføre skadesaneringen.

Det har gitt oss en solid erfaring innen dette arbeidsfeltet, noe som også vil komme til nytte for bedrifter og/eller privatpersoner som ønsker tilsvarende oppdrag utført. Det er jo ikke alle skader som forsikringen dekker.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf 72 41 26 26  

Luktfjerning

Det er ikke bare produksjonsbedrifter som ofte er plaget av sjenerende lukt, men det kan også oppstå i kontormiljøer og på serveringssteder.

Vi kan tilby produkter som luktabsorberende svamp, og i mer alvorlige tilfeller foreta rensing ved hjelp av ozon.

Luktpartikler absorberes av svampen som virker inntil to måneder, men i de fleste tilfeller vil luktpartiklene være borte etter en ukes tid, forutsatt at luktkilden er fjernet.

Ozonbehandling foretas mekanisk med spesialutstyr og forutsetter at lokalet er tømt og spesielle restriksjoner iverksettes. Planter og kjæledyr må også fjernes. Bildekk må fjernes fra garasjer. Lokalet fylles med ozon som dreper luktpartikler. Resultatet kan sammenliknes med det som skjer i naturen når det lyner og tordner. Luften virker da klar og ren etterpå, og det er noe av den samme kjemiske prosessen som har foregått.

Ta gjerne kontakt for å drøfte ditt luktfjerningsbehov på tlf 72 41 26 26 

Gavevask ansatte

Dette er virkelig et frynsegode eller en bonus/påskjønnelse som vil bli satt stor pris på! Hvis en eller flere av dine medarbeidere har gjort en ekstra innsats, har vedkommende garantert ikke vært hjemme og vasket i "utrengsmål" den siste tiden… Se produktene vi kan tilby på Privat-delen av vår hjemmeside som Helgevask, Ukentlig vask og Rundvask. Vi kan spesialtilpasse et opplegg som er skreddersydd for akkurat din bedrift.

Ta gjerne kontakt med oss  tlf 72 41 26 26  for å drøfte muligheten for en gave/bonus som vil bli husket lenge!

Utleie av matter og mopper

Utleie av Matter er omtalt som et eget tema på disse sider, men vi har også utleie og vask av mopper til noen bedrifter som tar seg av renholdet selv.

Ta kontakt med oss på tlf 72 41 26 26  for å drøfte ditt behov.